Słowa Allaha w przekładzie polskim

0

Koran to święta księga jednej z największych religii świata, jaką jest islam. Jak podaje tradycja muzułmańska, jego teksty zostały zapisane w VII wieku, po tym jak ich brzmienie zostało objawione najważniejszemu prorokowi muzułmanów, Mahometowi. Słowa Allaha, kierowane do jego wyznawców, miał przekazywać ludziom anioł Dżibril. Dzięki pracy translatorskiej wyspecjalizowanych znawców języka arabskiego, możliwe jest także, by czytać Koran po polsku. Podobnie jak w przypadku każdego przekładu, także i ten powinien być regularnie ponawiany, by przesłanie było zrozumiałe dla kolejnych pokoleń. Pierwszą osobą, dzięki której pojawił się Koran po polsku, był polskojęzyczny Tatar, Jan Murza Tarak Buczacki, który żył na ziemiach polskich w czasie trwania XIX wieku.

Aby czytać Koran po polsku, nie trzeba być wcale osobą wyznającą religię islamu. Tekst ten jest na tyle interesującym zabytkiem literackim i rzucającym światło na muzułmańską obyczajowość oraz światopogląd, że już z tych przyczyn jest wart eksploracji. Koran po polsku nie oddaje oczywiście całej finezji literackiego języka, w jakim został ułożony. Możliwość, by poznawać Koran po polsku jest niezwykła także z tego powodu, że przez wiele wieków jego treść była przekazywana wyłącznie ustnie, stąd zresztą wywodzi się sama nazwa świętej księgi. Inspiracja, by czytać Koran po polsku, jest zrozumiała w wypadku badaczy kultury arabskiej, antropologów, teologów czy literaturoznawców.

Leave a Reply